Véletlenül találtam erre a kis gyűjteményre. Egy modern zenei feldolgozása latin egyházi énekeknek, himnuszoknak. Miért gondolom közzétenni?

Egyrészt, mert tetszik. Ez is. Ez már önmagában elég lenne.
Másrészt, mert ha valaki “európai” értékeket keres, akkor valahol itt kell kezdenie. Persze ez úgy igazából nem is európai, mert olyan szerintem nincs is, hanem keresztény érték valójában. Az un. “európai” értékek – nem a ma annak nevezett sátáni hazugságok -, ugyanis a kereszténység értékei. Valamennyi. Európa, mint olyan nem létezett soha sem a szellemi térben. Az un. “felvilágosodás” hozott létre hamis, művi szellemi tartalmakat, amit emberek találtak ki saját idő és tér által korlátozott ismereteik, képességeik és tetteik által. Ezt most még talán nehéz megérteni, de ezek a társaságok rájöttek, hogyan lehet építkezni a szellemi térben és arra is, hogy az át fog tevődni a lelki és az anyagi térbe is. Csak tudni kell a folyamatot ellenőrizni. Hogyan? Úgy nevezik, hogy oktatás, közoktatás, művészetek, hírközlés, média.

És, ha már szent keresztény himnuszokat hallgatunk, ebben a szellemben jöjjön néhány gondolat is (egy picit előreszaladunk):


Lám, eme sötét társaságok a Fényhozó kedvében járva hamis álladalmak sokaságát hozták létre, s felépítettek számos hamis eszmét a népek leigázására, Krisztus tanításának elpusztítására, saját emberi gőgjük kövérre hizlalására, azt gondolván, hogy Isten teremtett világát saját kényük kedvére átalakíthatják. Azonban arra nem gondoltak, hogy minden csak annyira erős, mint az az erő, ami létrehozza. Vagyis a forrás határozza meg a lét alakzatainak idejét és terét és erejét. Az ember pedig teremtett lény, alávetve az időnek és a térnek. Így bármennyire is okosnak hitték magukat – és az ebből fakadó gőg máig megmaradt, jószerével már csak ez – az idő malomkerekei mégis lassan megőrlik hamis gondolataik termését.
Alant egy térkép.

Európa 2022

Nézzük meg és köszönjünk el tőle. Ez a gyümölcse az önelégült emberi okoskodásnak, ezek az álladalmak, a mögöttük lévő intézmények, szövetségek, társaságok. S ezek most mind a bomlás állapotában vannak. Felbomlanak, mivel az őket megszülő emberi csoport szellemi ereje összeomlott és az enyészetnek adódott. Ezért valamennyi ország, amelyet emberi számítás és akarat hozott létre, felbomlik és elenyészik. Ez ennek a nemzedéknek az idején zajlik le. A folyamat már az előző nemzedék idején elkezdődött, szinte senki sem vette észre. Elvakultságukban pedig nemhogy lassítottak volna, de nekirugaszkodtak a bukás leejtőjének.
Románia, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság felbomlik és pusztító belháborúkba zuhan. A pusztítást nem a háborúk ereje, hanem tartóssága fogja okozni. Az a vak düh, amit életre keltettek, saját szerveződéseiket, társadalmaikat fogja elemészteni, mivel erőt kifelé nem tud fejteni. Az egymást erősítő folyamatok egyre gyorsabbak lesznek és már ma sem képesek irányítani ezt. Az angolszász szövetség (a “tengeri népek”) Közép-Európát biztosan feladja, hiszen az soha sem tartozott a Nyugathoz. Érzelmileg semmit sem jelent a számukra, gazdasági súlya, jelentősége pedig elenyésző jelenleg. A kontinentális Nyugatot nem egy keletről érkező támadás miatt, hanem azért adják majd fel, mert nem lesz erejük kezelni az itt kibontakozó káoszt. Mire eljön a következő nemzedék, a reneszánsz korának képét fogjuk látni. És ez a félsziget, itt Eurázsia szélén a Szárazföldi Hatalmak függvénye lesz, nemzedékek hosszú során át.

Eddig jutottam, amikor most olvasom Vukics Ferenc jóvoltából a híreket (1., 2., 3.), hogy a franciák nekiálltak szövetséget toborozni a sztyeppére. Mennyiszer szóltam, hogy ez lesz! És mennyiszer jöttek az “igazi” szakértők, hogy: Dehogy! De a történelem folyamát jólláthatólag még csak nem is sejtik, merre kanyarog. Meg fog történni, amit mondtam. Az is meg lesz, amit itt, fent leírtam. Sajnos az emberi butaság, gőg, elbizakodottság és romlottság miatt minden meg lesz, amit láttam és amit eddig elmondtam. Semmi sem marad ki. Európa aláhanyatlik és nincs erő, ami ezt meg tudná állítani, mert már eldöntetett.

Az okát is megírom holnap. Ennyi már belefér. Aludjunk egyet.

Talán ezt is élvezné

2 Hozzászólás

  1. Az Európai Unióval elvileg létre kellett volna jönni egy politikai és gazdasági nagyhatalomnak. Ehelyett ma már az Európaiak többsége szerintem utálja ezt a bürokratikus és látszólag nem közjót szolgáló valamit. Az, aminek be kellett volna olvasztani a nemzeteket immár az ellenkezőt teszi: a nemzeti érzések megerősödnek a sokak számára nemzetek közös ellenségének vélt Európai Unió hatására.

    1. Valóban. Nagyhatalomnak is indult, csak egyrészt ez nem volt ínyére az USA-nak, másrészt nem volt valós belső kohézió sem.
      Mára egy mumussá lett az Unió és közel van ahhoz, hogy megszűnjön. De maga után zűrzavart fog hagyni és azzal még sokáig lesz nekünk is gondunk.

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük